Medicina muncii Timisoara

Serviciile clinicii de medicina muncii din Timisoara, Profilaxia, constau în evaluarea riscurilor ocupaţionale, întocmirea dosarelor medicale la angajare și control periodic, eliberarea fișei de aptitudine. 

  • Se asigură investigațiile necesare fiecărui loc de muncă: analize de laborator, electrocardiogramă, spirometrie, audiometrie, examinări psihologice.
  • Investigații necesare pentru munca de birou: examen clinic, acuitate vizuală.
  • Investigații necesare pentru munca la înălțime și cei care fac ture de noapte: examen clinic, acuitate vizuală, EKG, audiometrie, glicemie, examen psihologic.
  • Investigații necesare pentru cei care conduc autoturisme categoria B: examen clinic, acuitate vizuală, EKG, audiometrie, glicemie, examen psihologic.
  • Investigații necesare pentru cei care lucrează în sector alimentar: examen clinic, coprocultură si examen coproparazitologic.
  • Investigații necesare pentru cei care lucrează în învățământ: examen clinic, acuitate vizuală, examen psihologic.
  • Investigații necesare pentru cadre medicale și pentru cei care prestează servicii de înfrumusețare: examen clinic, test HIV, Ag HBs și Ac HCV.
  • Investigații necesare pentru cei care prestează muncă necalificată: examen clinic,EKG.
  • La persoanele expuse noxelor chimice sau de altă natură, investigațiile necesare se stabilesc în funcție de acestea.

 

Categorie de muncă Pret RON/an
Birou 65
Muncă înălțime/ture noapte 115
Condus categoria B 115
Sector alimentar 150
Asistență medicală 150
Muncă necalificată 90
Învățământ 100

Pentru firmele cu peste 10 angajați, tarifele se negociază.

Ceea ce ne diferențiază este răspunsul rapid la solicitări, calitatea prestațiilor efectuate, disponibilitatea de a ne deplasa la locația beneficiarului, respectul și atitudinea pozitivă față de client.

Echipa medicala

 

Cristina Nica

Medic specialist dermato-venerologie